Loading...
Home2019-06-11T09:26:48+00:00

Welkom bij de Brede School Beemster!

De Brede School Beemster biedt aan alle leerlingen van de Beemsterscholen een buitenschools programma aan. Wilt u meer informatie over de opzet en achtergronden van de Brede School, klikt u dan boven in het menu.

In september start het eerste blok van het nieuwe schooljaar, hou de site goed in de gaten.

Activiteiten

De kinderen kunnen zich na (en soms onder) schooltijd verder ontwikkelen in educatie, sport, cultuur en gezondheid. Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling om met andere kinderen uit de buurt activiteiten te ondernemen. Daarom worden ze van de aangesloten scholen samen bij de activiteiten ingedeeld. Het is fijn dat die vlak na schooltijd plaatsvinden.

Geschiedenis

De Brede School Beemster is opgericht in 2011. Het was een samenwerkingsverband tussen de vier basisscholen (de Blauwe Morgenster, de Bloeiende Perelaar, de Bonte Klaver en Lourdesschool) en de Kinderopvang. Deze samenwerking werd ondersteund door de gemeente Beemster en de schoolbesturen Opspoor en Blosse.

De kern van de Brede School gedachte is dat de instellingen samenwerken om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun ontwikkeling te verrijken.

In de loop van tijd is de Bonte Klaver opgeheven en is de kinderopvang overgenomen door Forte.
Ook is de belangrijke partner het Centrum voor Jeugd en Gezin aangesloten.

Anno 2018 is de Brede School Beemster veel meer dan alleen maar buitenschoolse activiteiten.
De Brede school is een doorlopende ontwikkelingslijn voor het kind op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en motoriek.

Nieuwste activiteiten

Bekijk de uitgebreide kalender

Nieuws

Nieuwe activiteiten

In september start het nieuwe blok van de Brede School Beemster. Het thema is Sport en bewegen. In augustus kan er ...
Lees meer

Het volgende blok “Creatief en Cultureel” begint over